BETINGELSER FOR RETUR OG TILBAKEBETALING AV PRODUKTER SOLGT AV LICENCE KEY SHOP:

I samsvar med europeisk lovgivning på dette området tillater LICENCE KEY SHOP sine kunder å returnere produktet som er kjøpt på nettstedet i henhold til følgende regler:

ONLINE KJØP AV EN PROGRAMVAREAKTIVERINGSNØKKEL:

I dette spesifikke tilfellet, unntatt ubrukelig aktiveringsnøkkel eller feil som kan tilskrives LICENCE KEY SHOP, frafaller kunden, når den først har fått og vist lisensnummeret, enhver retur eller refusjon.

Imidlertid, hvis aktiveringsnøkkelen er defekt eller ubrukelig på grunn av en feil som kan tilskrives LICENCE KEY SHOP, kan kunden innen 14 dager be om det på Live Chat eller via e-post på følgende adresse: shop@mskeycentral.com, erstatning med gyldig nøkkelnummer eller direkte refusjon av betalt pris.

LICENCE KEY SHOP forplikter seg til, etter å ha verifisert ordrenummer og nøkkelnummer, å behandle kundens forespørsel så raskt som mulig.